G. Júlíusson数据,G. Júlíusson新闻,G. Júlíusson视频,G. Júlíusson身价

 • 时间:
 • 浏览:4

G. Júlíusson

G. Júlíusson

 • 俱乐部:科帕沃古
 • 国 籍:冰岛
 • 身 高:CM
 • 位 置:中场
 • 年 龄:25岁
 • 体 重:KG
 • 号 码:
 • 生 日:1993-12-29
 • 惯用脚:

赛季俱乐部上场首发进球助攻黄牌红牌替补

2018科帕沃古232300300

2017科帕沃古212100600

2016科帕沃古232310400

2015科帕沃古222200410

2014弗约尼尔6500101

2014科帕沃古8700201

2013弗约尼尔2000002

2013雷克雅未克矛隼1000001

2012弗约尼尔1000101

相关队员

前锋进球国籍

E. Atlason4

阿特拉松2

B. Jónasson2

O. Eyjólfsson0

A. Sigurpálsson0

A. Morina0

A. Jónasson0

中场进球国籍

A. Marteinsson7

阿尔纳尔松5

V. Valgeirsson3

B. Gunnarsson3

Á. Ásgeirsson1

彼德松1

伊戈松1

希尔马尔松0

布里埃姆0

G. Júlíusson~

阿纳尔松~

后卫进球国籍

B. Jónsson2

L. Leifsson0

阿纳松0

A. Sindrason0

D. Egilsson0

V. Einarsson~

门将扑救国籍

A. Ólafsson0

H. Arnarsson~

S. Björnsson~